homeคณิตศาสตร์ ม.5
personperson_add
คณิตศาสตร์ ม.5

ผู้สอน
นางสาว โสรัจจะ ซ้ายคล้าย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9851

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่องจำนวนเชิงซ้อน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)