หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สอน

นาง มานิตา สองสี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9856

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CIS417 หรือ ICT493 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.