ผู้สอน
นางสาว ยลชา เผื่อนยิ่งยงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.3/12 สังคมศึกษา 6 (ส 23102)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9869

สถานศึกษา

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต


คำอธิบายชั้นเรียน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.