homeคณิตศาสตร์ ม.3
personperson_add
คณิตศาสตร์ ม.3

ผู้สอน
person
ครูจิราวรรณ ชุ่มวงค์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
99

สถานศึกษา
ถิ่นโอภาสวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นม. 3 คะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)