homeสารสนเทศศึกษา IS-9
person
สารสนเทศศึกษา IS-9

ผู้สอน
person
นางสาว รัชนีกร อินเล็ก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สารสนเทศศึกษา IS-9

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
994

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายคำสอน เอกสารคำสอน ppt การบ้าน และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)