homeสารสนเทศศึกษา IS-9
personperson_add
สารสนเทศศึกษา IS-9

ผู้สอน
person
นางสาว รัชนีกร อินเล็ก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สารสนเทศศึกษา IS-9

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
994

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายคำสอน เอกสารคำสอน ppt การบ้าน และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)