homeศท 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ ภาคพิเศษ(วิทยาเขตสิงห์บุรี)
person
ศท 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ ภาคพิเศษ(วิทยาเขตสิงห์บุรี)

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศท 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ ภาคพิเศษ(วิทยาเขตสิงห์บุรี)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
9940

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)