homeศท 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ ภาคพิเศษ(วิทยาเขตสิงห์บุรี)
personperson_add
ศท 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ ภาคพิเศษ(วิทยาเขตสิงห์บุรี)

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศท 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ ภาคพิเศษ(วิทยาเขตสิงห์บุรี)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9940

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)