ระบบปฏิบัติการ
ผู้สอน

นาย ภัทรธีระ ประทุมเม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบปฏิบัติการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9942

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาระบบปฏิบัติการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.