ป.6/2

เกี่ยวกับชั้นเรียนนักเรียนชาย 13 คน นักเรียนหยิง 11 คน