homeพื้นฐานการอาชีพ
personperson_add
พื้นฐานการอาชีพ

ผู้สอน
person
นาย อภิรัตน์ สอนพานิฃ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พื้นฐานการอาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9959

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)