homeพื้นฐานการอาชีพ
person
พื้นฐานการอาชีพ

ผู้สอน
นาย อภิรัตน์ สอนพานิฃ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พื้นฐานการอาชีพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9959

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนออนไลน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)