เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎี นโยบายระหว่างประเทศ