homeเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
personperson_add
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ผู้สอน
person
น.ส. สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9967

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎี นโยบายระหว่างประเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)