ผู้สอน
นางสาว จิราพร ขุนศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การสื่อสารภาพลักษณ์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9978

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

เทอม2-56