homeวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2
person
วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2

ผู้สอน
สุตาภัทร พัวสวัสดีเทพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9990

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เนื่องจากเกิดการชุมนุมทางการเมือง บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการสอนที่วางไว้ จึงขอใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางการเรียนการสอน วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)