เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เนื่องจากเกิดการชุมนุมทางการเมือง บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการสอนที่วางไว้ จึงขอใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางการเรียนการสอน วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ