มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วิชาทั้งหมด


BS1001

อาจารย์ Ajarn Oum Chemistry
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

BS 2007

อาจารย์ Ajarn Oum Chemistry
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

BS1007

อาจารย์ Ajarn Oum Chemistry
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Principles of Statistics

นาย กฤตติพัฒน์ พิชญะเดชอนันต์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)