โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

วิชาทั้งหมด


ภาษาไทย

นางสาวสุรภา สุขสวัสดิ์
โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

การสื่อสารด้วยเทคโนโลยี

สันติสุข จันทร์แรม
โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Muanfan Charoenram
โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books