โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

วิชาทั้งหมด


มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาว นรีรัตน์ เจริญสุข
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

วิทยาการคำนวณ ม.4

นาย อาคม สุวรรณประเสริฐ
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ม.6/8

นาย ศรศักดิ์ มลิลา
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ม 6/6

นาย ศรศักดิ์ มลิลา
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ม. 6/4

นาย ศรศักดิ์ มลิลา
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)