มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


วท 6001417 เทคโนโลยีคลาวด์(เสาร์-บ่าย-3-66-กศบป)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001414 เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน(อาทิตย์-เช้า-3-66-กศบป)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศท 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล(อาทิตย์-เช้า-2-66-กศบป)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล ฤดูร้อน/66 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6000105 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส 2/66 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

66-2 ปฏิบัติการสอน 3 กลุ่ม 1 ศุกร์ 8.30-12.00 [70875]

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

66-2 ปฏิบัติการสอน 3 กลุ่ม 2 ศุกร์ 8.30-12.00 [70874]

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเบื้องต้น บริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

66-2 ศาสตร์พระราชา กลุ่ม 1 พุธ 1300-1700 [70871]

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

66-2 ขั้นตอนและวิธีการเขียนโปรแกรม กลุ่ม 1 พฤหัสบดี 8.30-12.30[70872]

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

66-2 ขั้นตอนและวิธีการเขียนโปรแกรม กลุ่ม 2 พฤหัสบดี 13.00-17.00 [70873]

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

66-2 ศาสตร์พระราชา กลุ่ม 2 อังคาร8.30-12.30 [70870]

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001303 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ(พุธ-เช้า)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเพื่อการจัดการ รหัสน.ศ.632747901

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาการบัญชีการเงิน 642828001

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม(อังคาร-เช้า-2-66-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6000205 : คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล(จันทร-เช้า-2-66-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กราฟิกสารสนเทศ(1) 2/66

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์และการปฏิบัติการ 2/66

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books