โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิต 11

วิชาทั้งหมด


ทช 21003 ศิลปศึกษา

ครู อมรรัตน์ ทีปะปาล
โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิต 11
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกั่วทุ่ง

ประถมศึกษาปีที่ 5

kru samorn srimueng
โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิต 11

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)