homeTechnology Management
personperson_add
Technology Management

ผู้สอน
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Technology Management

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4314

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา Technology Management เปิดขึ้นสำหรับการเรียนรู้เทคนิคในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสมาชิก UsableLabs

http://usablelabs.classstart.org

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)