Technology Management

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา Technology Management เปิดขึ้นสำหรับการเรียนรู้เทคนิคในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสมาชิก UsableLabs

http://usablelabs.classstart.org