Technology Management

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา Technology Management เปิดขึ้นสำหรับการเรียนรู้เทคนิคในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสมาชิก UsableLabs

http://usablelabs.classstart.org