ม.6 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม


ผู้สอน
นาย วิเชียร กีรติศักดิ์กุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.6 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

Class ID
4825

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
คำอธิบายวิชา

ห้องเรียน ม. 6  วิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

1. ให้ทุกคนสมัคร ในเวป classstart.org

สมัครที่เวป  http://www.classstart.org/classes/4825


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)