homeม.6 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
person
ม.6 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ผู้สอน
นาย วิเชียร กีรติศักดิ์กุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.6 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4825

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียน ม. 6  วิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

1. ให้ทุกคนสมัคร ในเวป classstart.org

สมัครที่เวป  http://www.classstart.org/classes/4825


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)