โรงเรียนอนุบาลสังคม

วิชาทั้งหมด


ฟุตบอลพื้นฐาน byครูบาส

นพรัตน์ สีหะราช
โรงเรียนอนุบาลสังคม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นาย สำราญ ปิยดิษฐ์สกุล
โรงเรียนอนุบาลสังคม

ป.5 ป.4 ป.6

นาย สำราญ ปิยดิษฐ์สกุล
โรงเรียนอนุบาลสังคม

อบรมclassstart

นางสาว วานิช ทองคำ
โรงเรียนอนุบาลสังคม

คอมพิวเตอร์

นางสาว วนิด ไชยศิริ
โรงเรียนอนุบาลสังคม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)