โรงเรียนปทุมวิไล

วิชาทั้งหมด


สุขศึกษา

Sawat Phirankhom
โรงเรียนปทุมวิไล

ม.6/8 ปี 62

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

สุขศึกษา6/9

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

สุขศึกษา6/7

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

สุขศึกษา6/1

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

สุขศึกษา6/12

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

สุขศึกษา6/8

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

สุขศึกษา6/2

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

สุขศึกษา6/11

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

สุขศึกษา6/6

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

สุขศึกษา6/5

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

สุขศึกษา6/13

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

สุขศึกษา6/10

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

สุขศึกษา6/3

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

สุขศึกษา6/1

attachai moungprasopsuke
โรงเรียนปทุมวิไล

ม.6/13 ปี62

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

English 2

รศ. วริษา จันดาพันธ์
โรงเรียนปทุมวิไล

ม.6/10 ปี 63

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

ม.6/11 ปี 63

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

ม.6/7 ปี 63

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)