วิชาทั้งหมด

วิชานวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

พันแสง เรืองฤทธิ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Thesis

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อัลฮาดิษ ม.๑

สุรินทร์ ใบระหมาน
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

พค 31001 คณิตศาสตร์

อรอุมา สุขจันทร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

0041001 Mathematics and Computer for Dairy life 2/60

นาย มนูญ จิตรสำเริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

การจัดการกีฬาชั้นปีที่ 2 สพล.ตรัง

กฤตยศ สิงห์สุขุม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

ห้องคณิตศาสตร์

มาซีเตาะห์ แวบูละ
โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์

หน่วยที่ 2

พิมประภา ธิหมื่น
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

ออกแบบ-งานช่าง ม.3/7 Sketup วันพุธ 1-2

วรวุฒิ สิทธิชัย
โรงเรียนสตรีทุ่งสง

LSM101 Term 2-61

โศภิน รัตนสุภา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

การจัดการเชิงกลยุทธ์A

ณัฐชยา ตันกุ้ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1

กาญจนา เนาวโคอักษร
หัวไทร(เรือนประชาบาล)

0041001-1 MATH&COM 1/61 Mon-a(Logistic)

นาย มนูญ จิตรสำเริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

วิชาบาลี

วรณัน พันธ์แก่น
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

Social Studies 2561

นาย นิรันดร์ เซ่งเฮ่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ประวัติศาสตร์สากล

พระธันวา เสริมมงคล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

หลักการเขียนรายงานปฏบัติงาน

ปาตีเมาะ อูเมาะอาลี
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books