โรงเรียนวัดทองทั่ว (เอครพานิช)

วิชาทั้งหมด


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาว รายา ปัญจมานนท์
โรงเรียนวัดทองทั่ว (เอครพานิช)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาว รายา ปัญจมานนท์
โรงเรียนวัดทองทั่ว (เอครพานิช)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาว รายา ปัญจมานนท์
โรงเรียนวัดทองทั่ว (เอครพานิช)

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)