เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นเรียนทั้งหมด

ค้นหา
ค้นหา

GM ( ห้องเรียนนี้รับเฉพาะคนเกรียนเท่านั้น! )

นาย ธนดล ปาทานาย ธนดล ปาทา

วิสัยทัศน์ เรียนไปเรื่อยๆเราเหมื่อยเราก้โดดท้าครูไม่โกรธเราก็โดดไปเรื่อยๆ