เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นเรียนทั้งหมด

ค้นหา
ค้นหา

มัธยมศึกษาตอนต้น

ครู กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว ครูนรวีร์ เสาแบนครู กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว ครูนรวีร์ เสาแบน

กศน.ตำบลลาดหลุมแก้ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นาง ปทิมจันทร์ ปันนะนาง ปทิมจันทร์ ปันนะ

โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

5/1

Kru Rung SunnyKru Rung Sunny

NPS

Physics I

อาจารย์ สุรพงศ์ วงษ์เลิศอาจารย์ สุรพงศ์ วงษ์เลิศ

Paragon

math

อาจารย์ สุรพงศ์ วงษ์เลิศอาจารย์ สุรพงศ์ วงษ์เลิศ

siam

เวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 5

นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ราชวิถี

พัลส์เทคนิค

อาจารย์ ปิติภาคย์ ปิ่นรอดอาจารย์ ปิติภาคย์ ปิ่นรอด

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

วงจรพัลส์และดิจิตอล

อาจารย์ ปิติภาคย์ ปิ่นรอดอาจารย์ ปิติภาคย์ ปิ่นรอด

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน