วิชาทั้งหมดBU21106 ระเบียบวิธีวิจัยทางบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

Thitaree Sirimongkol
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

BU17208 การบัญชีชั้นสูง 1

ดร.นีรนาท เสนาจันทร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นำเสนอผลงาน

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
โปรแกรมฐานข้อมูล ปวช.3/2

นาย ภควัต จึงมณีรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การเขียน1 ท30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นาง สุกัญญา สังข์ประคอง
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

chutapa noycharoen
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

วิทยาศาสตร์

331รัตติกาล ปราบปรี
-

โปรแกรมประมวลผลคำ

chutapa noycharoen
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ


บัญชีต้นทุน

นางสาว บันเฉย ศรีแก้ว

001

0 1

สารสนเทศทางธุรกิจเชิงบูรณาการสำหรับวิชาชีพบัญชี

สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4035225 Marketing Modern Trade Business 3/2566 (S-MKT.65)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


4035412 Entrepreneurial Marketing 3/2566 (S-MKT.65)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ร่วม N11 ธุรกิจเกษตร 2-66 (อังคาร 8.30)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books