วิชาทั้งหมด


ประวัติศาสตร์ไทย 1/2567

ตี๋เล็ก 99 ขุนหาญ
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

ภาษาไทย ม.2 2567

นาย ทินกร นาสว่าง
โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป.อุดรธานี เขต 4

การใช้ภาษาไทย (พต) ม.2 2567

นาย ทินกร นาสว่าง
โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป.อุดรธานี เขต 4

สังคมศึกษา3 ปี 2567

ตี๋เล็ก 99 ขุนหาญ
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

วิทยาการคำนวณ ม.5/2ปี 1/67

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

วิทยาการคำนวณ ม.1/1

นาย อัครชัย ปานุเวช
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง)

สังคม

Benjamas Phaypromnuek
-

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2/10 อ22101

นางสาว สุภาพร ภูคดหิน
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

วิทยาการคำนวณ ม.5/3 ปี 1/67

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

6_3-1_67

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

เคมี 5 (ม.6/3/2566)

นาย ชุมพล ทองอันตัง

การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี

ภัทรภร กินิพันธ์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เศรษฐกิจพอเพียง

นาง เบญจพร ดีเลิศ
สกร.อำเภอธวัชบุรี

Matthayom 3

นาง ฝาริดะ หมื่นชล
Thungwaworawit school

วิทยาการคำนวณ ม.4/5

นายวีรภัทร คงชัย

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2/4 อ22101

นางสาว สุภาพร ภูคดหิน
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา


คอมไพเลอร์และระบบปฏิบัติการ ม.5 ปี 2567

นาย ศุภโชค นันตา
โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

การพัฒนาเศรษฐกิจEcon3103ภาค1-67

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การคลังสาธารณะEcon3501ภาค1-67

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books