มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


สอบปลายภาค วิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สอบปลายภาค นาย อดิศักดิ์ เหลืองทอง

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BS (อา-บ่าย)​

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BC (อา.เช้า)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2-62

ปิยะบุษ ปลอดอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MGM0525 การสัมมนาทางการจัดการ (สฎ 2/62)

- ์NINTHANA IAMSAARD
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0641การจัดการโฆษณาออนไลน์

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0601(N02) การเงินฯ

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0601(N06) การตลาด

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Computer Graphic 2-62 N01

ปิยะบุษ ปลอดอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0608ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ(.122)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0608ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ(.121)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC 0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 2-61 กศบท

ปิยะบุษ ปลอดอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BC (พุธ.บ่าย)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

GED(พฤ.บ่าย)​

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

NW.(พุธ.เช้า)​

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ N01-62

ปิยะบุษ ปลอดอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เตรียมฝึกฯ

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2-2015_SET0205_ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม_56067.041

ภัทราวรรณ คหะวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2-2015_SET0205_ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม_57058.051

ภัทราวรรณ คหะวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)