มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


GED (จ.เช้า)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ 2-63 (จันทร์ บ่าย)

ปิยะบุษ ปลอดอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BS (พุธ เช้า)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

NW​(พุธ​ บ่าย)​

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

NW (อังคาร บ่าย)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

kS01 สุนทรีย์ 1/63 (อาทิต บ่ายโมง)

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S03 สุนทรี 1/63 (เสาร์)

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S01 สุนทรี 1/63 อาทิตย์ 13.00

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S02 สุนทรีย์ 1/63 เสาร์ 13.30

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


แบบทดสอบ

อาจารย์ กิติมา ทวนน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S 02 สุนทรีย์ 1/63 เสาร์ 13.30

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S 01 สุนทรีย์ 1/63 อาทิตย์ 12.30

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เตรียมฝึกฯ กศบท

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

์NW (อา.บ่าย)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

WEB-APPS (อา.เช้า)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

64 รายวิชา BIS0638 พื้นฐานการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

Aj.Renuka Kunchamnan
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์(กศบท1/63)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (BIS0611) กศบท 1-63

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เปิดพิเศษ วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (กศบท)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)