มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


S03​ กศ.บท. (08.30) ความงาม 1/65

ไม่ต้องใส่ข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S02​ กศ.บท. (12.30) ความงาม 1/65

ไม่ต้องใส่ข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพุธ​ N17 8.30น.​ 2/65

ไม่ต้องใส่ข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ธุรกิจออนไลน์

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


GESC101 (ศุกร์)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการทางธุรกิจ (ธุรกิจอาหาร)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N45 ความงดงาม อังคาร (8.30)

Raveewat Panchuay
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า GESC101

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


BIS0607 (อ.บ่าย)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จันทร์​ N12 08.30 2/65

ไม่ต้องใส่ข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


อังคาร​ N47 13.30​ 2/65

ไม่ต้องใส่ข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เปิดพิเศษ BIS0608ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBI0202 (อ.เช้า)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

GESC101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0607 (จ.บ่าย)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)