มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


93 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า กลุ่มเรียน 65024.073 รปศ

Aj.Renuka Kunchamnan
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


S01 ความงาม 3/64

ไม่ต้องใส่ข้อความใดๆ 000 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
N11 ศุกร์ 13.30 ความงดงาม 1/65

ไม่ต้องใส่ข้อความใดๆ 000 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


N21 อังคาร 13.30 ความงดงาม 1/65

ไม่ต้องใส่ข้อความใดๆ 000 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

GESC101 พุธ บ่าย

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N23 ความงดงาม พุธ (13.30)

Raveewat Panchuay
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระบบจัดการเนื้อหา อ.บ่าย

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N15 พุธ 08.30 ความงดงาม 1/65

ไม่ต้องใส่ข้อความใดๆ 000 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2-2018_STM0210_เทคโนโลยีเซรามิก

ภัทราวรรณ คหะวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีT: รวีวัชร์ N19 จันทร์ 08.30 ความงดงาม 1/65

ไม่ต้องใส่ข้อความใดๆ 000 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N17 จันทร์ 13.30 ความงดงาม 1/65

ไม่ต้องใส่ข้อความใดๆ 000 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MGM0503 การจัดการสำนักงานออนไลน์

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N20 พุธ 13.30 ความงดงาม 1/65

ไม่ต้องใส่ข้อความใดๆ 000 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)