มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด

N 20 ความงาม 1/64 (ศุกร์ 12.30)

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N 33 ความงาม 1/64 (ศุกร์ 12.30)

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MFB1519 เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจอาหาร

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ 2-63 (จันทร์ เช้า)

ปิยะบุษ ปลอดอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สุนทรีย์ N05 1/64 (อังคาร 13.31)

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N 45 ความงาม 1/64 (พฤหัส 12.30)

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สุนทรีย์ N04 1/64 (พฤหัส 8.30)

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

78 วิชา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รหัส BIS0620 กลุ่มเรียน 62071.122 (จ. บ่าย)

Aj.Renuka Kunchamnan
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N 35 ความงาม 1/64 (พุธ 8.30)

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N 24 ความงาม 1/64 (พุธ 08.30)

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N 04 ความงาม 1/64 (อังคาร 8.30)

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1.11

ชคัทพล เวชสุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S01 สุนทรี 3/63

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (พฤ.เช้า)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)