มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


S 11 กศ.บท. (เสาร์ 12.30) ความงาม 2/65

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S 05​ กศ.บท. (เสาร์ 08.30) ความงาม 2/65

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S 10​ กศ.บท. (อาทิตย์ 12.30) ความงาม 2/65

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S 03 กศ.บท. (อาทิตย์ 08.30) ความงาม 2/65

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


RB12 B ค้าปลีก​ 2/65 (10-มีค - 5-พค)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N54 ความงาม 1-66 (ศุกร์ 13.30)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N30 ความงาม-พัฒนาชุมชน 1-66 (ศุกร์ 8.30)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N47 ความงาม-ศิลปะการประกอบอาหาร 1-66 (พฤหัส 8.30 สมุย)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ร่วม N66 ความงาม-อชีวอนามัย-นวัตกรรม 1-66 (พุธ 8.30)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ร่วม N28 ความงาม-รัฐศาสตร์-ประถม จิต 1-66 (พุธ 13.30)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ร่วม N60 ความงาม-พยาบาล-นวัตกรรม-เทคโน 1-66 (อังคาร 13.30)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N49 ความงาม-พัฒนาชุมชน 1-66 (อังคาร 8.30)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ร่วม N57 ความงาม-สื่อสาร-นวัตกรรม-ภัยพิบัติ 1-66 (จันทร์ 13.30)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วางแผน ศิลปกรรม กลุ่ม 1/2556

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N39 ความงาม-การตลาด 1-66 (จันทร์ 8.30)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


2-2018_STM0210_เทคโนโลยีเซรามิก

ภัทราวรรณ คหะวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books