โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

วิชาทั้งหมด


teacher lek

แสงเดือน ม่วงคลองใหม่
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

คอมพิวเตอร์ ม.4/1

Toungtip Rattanasit
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

HTML

Toungtip Rattanasit
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

M.1/3

กัญญารัตน์ ทองมาก
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

M.1/2

กัญญารัตน์ ทองมาก
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

อนุบาล 3/4

ประภา สายน้ำผึ้ง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

Computer M3

กัญญารัตน์ ทองมาก
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

กุลพรภัสร์ พันธุ์โพธิ์
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

กุลพรภัสร์ พันธุ์โพธิ์
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

คณิตศาสตร์

นางสาวอิศริยา จันธนะตระกูล
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

อนุบาล

วิยะดา สงวนตั้ง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

ชมรมดนตรีประถม Mu Music Band

นาย วิทวัส ช่วยเจริญ
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

web app

Toungtip Rattanasit
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

test

Toungtip Rattanasit
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

อนุบาล2

รุจิรา เจริญรัตน์
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

กลุ่ม 1

นาย วิทวัส ช่วยเจริญ
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (1/2560)

นันธยา พึ่งประยูร
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

นางสาวอิศริยา จันธนะตระกูล
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

อนุบาลมารีย์

บุญญาพร ศรีระอุดม
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

ชั้นเตรียมอนุบาล

บุญญาพร ศรีระอุดม
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books