มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาทั้งหมด


English1 821

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

English2 710

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

English2 714

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

English1 717

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

114_1

พรศิริ ม่วงสมัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์

นาย ฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

English 701,707,711,715,801

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

120372 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร

ดร. กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01418401 Computer and Society

Sasin Tiendee
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books