มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วิชาทั้งหมด


การวัดและประเมินผลการศึกษา KN01 วันจันทร์

นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การวัดและประเมินผลการศึกษา LM04 วันศุกร์

นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประกันคุณภาพทางการศึกษา LN01 วันพุธ

นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)

นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประกันคุณภาพทางการศึกษา

นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Computer Science

นาย จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Measurement and Evaluation of Learning)

นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (LN05)

นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย LM02 วันอังคาร

นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

LM 04 on Friday

มัสยา ราชวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

LM 03 on Monday

มัสยา ราชวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Eng 102

ภัทรภร ศรีบุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

IT for Eng LM03

มัสยา ราชวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

IT for Eng LM03/LM04

มัสยา ราชวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1053203 LN 05

ธรรมนุญ วิระพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จิตตปัญญาศึกษา

อาจารย์ พนิตศรี ศรีเชื้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Introduction to English Literature

วรพรรณ ทิพรส
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พื้นฐานการศึกษา

นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


จิตวิทยาสำหรับครู LM 04050607

อาจารย์ พนิตศรี ศรีเชื้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books