โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

วิชาทั้งหมด


ม.๓/๒ ภาษาไทย ๖ ท๒๓๑๐๒ วรณคดีกับชีวิต

นาย สุธะนะ พามนตรี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 : ครูผู้สอน ครูสุธะนะ พามนตรี

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 : ครูผู้สอน ครูสุธะนะ พามนตรี

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 : ครูผู้สอน ครูสุธะนะ พามนตรี

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 : ครูผู้สอน ครูสุธะนะ พามนตรี

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 : ครูผู้สอน ครูสุธะนะ พามนตรี

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ม.๓/๒ ท๒๓๑๐๒ วรรณดีกับชีวิต

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ม. ๓/๔ ภาษาไทย ๖ ท๒๓๑๐๒ วรรณคดีกับชีวิต

นาย สุธะนะ พามนตรี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ม. ๓/๓ ภาษาไทย ๖ ท๒๓๑๐๒ วรรณคดีกับชีวิต

นาย สุธะนะ พามนตรี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ม.๓/๑ ภาษาไทย ๖ ท๒๓๑๐๒ วรณคดีกับชีวิต

นาย สุธะนะ พามนตรี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ภาษาไทย ม.๓/๔

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ภาษาไทย ม.๓/๓

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ภาษาไทย ม.๓/๒

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ภาษาไทย ม.๓/๑

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ม.๓/๑ ท๒๓๑๐๒ วรรณคดีกับชีวิต

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ภาษาไทยเลย ม.๓/๑

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ม.๓/๓ ท๒๓๑๐๒ วรรณคดีกับชีวิต

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ม.๓/๔ ท๒๓๑๐๒ วรรณคดีกับชีวิต

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ภาษาไทย๖ ท๒๓๑๐๒ (วรรณคดีกับชีวิต) ม.๓/๔

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ท๒๓๑๐๒ วรรณคดีกับชีวิต ม.๓/๑

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books