โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

วิชาทั้งหมด


2-7

Mrs wichayaporn rajit
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

2-6

Mrs wichayaporn rajit
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

2-4

Mrs wichayaporn rajit
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

2-3

Mrs wichayaporn rajit
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

2-2

Mrs wichayaporn rajit
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

4-4

Mrs wichayaporn rajit
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

2-1

Mrs wichayaporn rajit
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1/1 ปีการศึกษา 2555

Mr. Thaned Inmek
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

คอมพิวเตอร์กราฟิก

นายวรรณชัย คมขำ
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

2-2

ด.ช. มงคลชัย แย้มอยู่
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

2-4

ด.ญ อภิญญา คำอ้อ
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

2-1

ด.ช.ศุภชัย ศุภชัย โมลิกุล
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

4-4B

Mrs wichayaporn rajit
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

2/6

เด็กหญิง มานี นาคปลัด
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

2-5

Mrs wichayaporn rajit
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

ม.2-5

กฤติยาภรณ์ ประเสริฐสระน้อย
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

สิทธิพร

สิทธิพร สิทธิพร เเก้วปลั่ง
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

สังคมศึกษา ม.6 กับ socialgirl

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สายสมร บุญยม
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Basic Math for Grade 7 (age 13)

Mr. Thaned Inmek
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2555

Mr. Thaned Inmek
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books