มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


427231 สังคมวิทยากฎหมาย 2/65

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Exhibition Management 2-65

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SMEs entrepreneuship in food industry

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lab (02)-65

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lab (01)-65

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-392 Academic Presentation & Public Speaking 65

พรสถิตย์ สุขชู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Events Management 2-65

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Printing Technology 2022

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-305 Taxation ภาคเรียน 2/2565

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

427-332 Criminology Penology and Victimology theories ภาคเรียน 2/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-323 Rubber Tech. (2/2565)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-205 Finance ภาคเรียน 2/2565

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-342 ปัจจัยคุณภาพอาหารและการประเมิน

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-111 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-313

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Quality Control and Assurance ( สาขา Packaging)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Quality Control and Assurance ( สาขา FOOD Sci & Tech)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-412 Plant design in food industry _ 2565

บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-322 (QA-QC in Food Industry) (2/2564)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-314 Machinery and Equipment in Food Industry and Maintenance (2-2564)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)