มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


Exhibition Management 2-63

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-324 Food Safety Management System

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Project (2/63)

Wutthipong Whandee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

142-228 Basic Product Design Branding 1

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-322 Quality Assurance and Quality Control in Food Industry (2-2562)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Wutthipong Whandee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Events Management 2-63

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-392 WIL for Food Industry

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-433 Bakery Technology-2563

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Principles of food industrial management

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-411 Productivity Mgt in Food Industry (1-2563)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-421 Statistical Qualtiy Control in Food Industry (1-2563)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

425-336 Modern Japan

ณปรัชญ์ บุญวาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food processing and Packaging

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-313 Labor Management (2563)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-323 Food Safety Management System (2-2563)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การใช้งานโปรแกรม Adobe Illrustrator (2)

Wutthipong Whandee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Risk Management for MICE Industry 2-63

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Biomaterials

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)