มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


478-304 & 478-404 EVENTS 1/2563

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-417 Application of Simulation in Food Industry (1-2563)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทฤษฎีและการจัดรูปแบบองค์กร 1/2563

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Section 01)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Tourism Management

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Cooperation Education I (850-491, 855-494)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-391 Preparation for Work-Integrated Learning for Food Industrial Technology and Management

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Project and Seminar in IS (1/62)

Wutthipong Whandee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-404 Seminar in BIS

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-402 Project in BIS

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

478-301/400 Venues and Accomodations Management

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

478-201 MICE Service and Operation 1/2563

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

427-418 Sociology of Law and Justice Process 1/63

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การใช้งานโปรแกรม Adobe Illrustrator (2)

Wutthipong Whandee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

142-239 Art of Living 2020

Aj. Hambalee Jehma
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายวิชาฝึกงาน ชั้นปีที่ 3 รหัส 61 (3/2563)

งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857–413 Plant Management in Agro-Industry (1_2563)

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

225-331 (227-331) Quality Control 1/2563

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

142-239 Art of Living (Sec 02 nursing +DM)

Aj. Hambalee Jehma
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-315 Food Engineering-2563

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)