มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


577-501 การจัดการเภสัชกรรมโรงพยาบาล

กร ศรเลิศล้ำวาณิช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-433 Bakery technology-1/58

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อบรม Flipped Classroom @ PSU July 20

Dr. Jan Piyawat
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อบรม Flipped Classroom @ PSU July 3

Dr. Jan Piyawat
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อบรมห้องเรียนกลับทาง @ สุราษฎร์

Dr. Jan Piyawat
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-402 PROJECT IN INFOR SYSTEM I and 477-404 SEMINAR IN INFORMATION SYSTEM 2558

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

English Reading and Listening (Virtual Class)

Aj. Hambalee Jehma
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

562-302 เภสัชบำบัด 2

สุทธิพร ภัทรชยากุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

test

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

437-214 Logocal Raeasoning

วรารัตน์ คำมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-499 COOPERATIVE EDUCATION II

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Introduction to Logic

วรารัตน์ คำมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

001-000

Miss Tippawan Pinthongpan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857431 Agro-Industry SMEs Entrepreneurship

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lab-2562 (section 02)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

UserTesting

นาย กฤตเมธ ทดสอบการทำ Usertesting
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Life is beautiful

Aj. Hambalee Jehma
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

225-352 Transportation Management

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Demo : 460-110 (Information Technology Management)

นาย สาธิต คลาสอินไทยแลนด์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

องค์กรนักศึกษา 54

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวัช ทองมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)