มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


English เพื่อการสื่อสาร

นางสาว ทิพย์นภา โปธาจันทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Automation in Food Industry (2565)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

444-201 Professional Ethnics and Human Dignity ภาคเรียน 1/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

444-202 Social Welfare and Human Security ภาคเรียน 1/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

444-416 Human Trafficking and Social Work ภาคเรียน 1/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รำไทย

N 031 รจนา ดํางาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เคมี พื้นฐาน

MT 023 ไอยเรศ เจียมพลับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เคมี พื้นฐาน

Rod rod
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

444-102 Social Work Philosophy and Theories

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกกำลังกาย

N 031 รจนา ดํางาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปลูกต้นไม้

N 031 รจนา ดํางาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รักษาสุขภาพ

N 031 รจนา ดํางาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Venue and Facility Management

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Product Development II

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Productivity Management in Food Industry (2565)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-491 Seminar in ITM (06)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Risk and Crisis Management for MICE Industry

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

444-102 Social Work Philosophy and Theories ภาคเรียน 1/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-422 Polymer composite materials in Agro-Industry 1-2565

PONUSA JITPHUTHI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

859-513 TECH COMM NUTRA FUNC FOOD

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)