มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


1102101 การพัฒนาหลักสูตร - ภาษาไทย

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1102101 การพัฒนาหลักสูตร - ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1102101 การพัฒนาหลักสูตร - สังคมศึกษา

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เตรียมฝึกประสบการวิชาชีพทางฟิสิกส์

อดุลย์สมาน สุขแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1105202 จิตวิทยาสำหรับครู-ภาษาไทย รหัส 61

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา

อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การรำไทย

MT009มนธิดา อินเมืองไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การงานอาชีพ

65123390137 นพดล ภิรัญคํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 23 2/2564 วันอาทิตย์

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นางสาว อรธิชา วศินไพบูลย์วงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาอังกฤษสำหรับ รปศ. กศบป. 2/63

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 3/2564

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


การบัญชีขั้นกลาง 2

Tanyanee Sintavee
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จิตวิทยาสำหรับครู

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1105101 จิตวิทยาสำหรับครู - ภาษาอังกฤษ รหัส 62

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 01 2/2564 วันพฤหัสบดี

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 02 2/2564 วันอังคาร

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ(การค้ากลุ่มA) 2/2564

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)