มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 02 1/2564 วันพุธ

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


หลักภาษาสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 01 1/2564 วันอังคาร

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัทศาสตร์และสัทวิทยาสหรับครูภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาชีวเคมี

อุบล ตันสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักเคมี

อุบล ตันสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4101117 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamental Physics)

darika jaaoh
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

Sunwanee Jijai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภาษาอังกฤษสำหรับ รปศ. กศบป. 2/63

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ 2/63

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)