มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 02 1/2564 วันพุธ

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 01 1/2564 วันอังคาร

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

Sunwanee Jijai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภาษาอังกฤษสำหรับ รปศ. กศบป. 2/63

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ 2/63

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 2/63

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4110434 การวิจัยดำเนินการ 1

อาจารย์ ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักและวิธีการแปล

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)