โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

วิชาทั้งหมด


มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

ชั้น ม.4/2-1-61

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

ชั้น ม.4/1-1-61

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/2-2-59

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

ม.4/1-2559

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

ม.4/2-2559

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

ม.6/2-2559

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

ม.6/1-2559

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

งานทุั้งหมด4-2

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

มัธยมศึกษาปี่ที่ 4/2

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

มัธยมศึกษาปี่ที่ 4/1

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 6

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 5

นาย วินัย วิลัยพิษ
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)