มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


คุณธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชามัลติมีเดียและการประยุกต์_OA

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_วันจันทร์

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_วันพุธ

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2

นางสาว วสุนธรา สุตโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ระบบสนับสนุนนการตัดสินใจ

อาจารย์ รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน

กอรวี ศิริโภคาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์

กอรวี ศิริโภคาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_อังคาร

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบริหารการพัฒนา

ดร. วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ฺีBusiness English II (Friday)

นาง ทันทิวา เหนียวจันทึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

54-2 การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน (พฤหัส บ่าย 772)

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

54-2 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (พฤหัส เช้า 771)

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

54-2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (พุธ เช้า 770)

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

English Conversation for Public Administration

นาง ทันทิวา เหนียวจันทึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Business English II (Wednesday)

นาง ทันทิวา เหนียวจันทึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Business English

นาง ทันทิวา เหนียวจันทึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

54-2 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (จันทร์บ่าย 762)

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

54-2 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (จันทร์เช้า 761)

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)